หนองน้ำมณีบรรพต

บึงใหญ่ใจกลางเมืองตากที่ไม่เพียงมีธรรมชาติสวยงามเท่านั้น หากยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองมากมาย ทั้งการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ปิกนิกกันภายในครอบครัว ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดกว้างขวางถึง 60 ไร่ สวนสาธารณะหนองมณีบรรพตจึงเป็นเหมือนปอดขนาดใหญ่ที่สร้างออกซิเจนให้กับเมืองตาก ทั้งยังได้รับการดูแลรักษาจากเทศบาลเมืองตากเป็นอย่างดีอยู่ตลอดเวลา

มีการปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามอยู่เสมอ และด้วยความสวยงามของวิวแม่น้ำปิง ความลงตัวของธรรมชาติโดยรอบ และการดูแลรักษา หนองน้ำมณีบรรพตจึงเป็นจุดถ่ายรูปที่ห้ามพลาดอีกมุมหนึ่งของเมืองตาก ที่นักถ่ายภาพพากันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะลอยนั่นเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand