ผู้บริหารและบุคคลสำคัญของพรรค

Chaturon ยังขอให้คุณประจักษ์แจ้งชัดว่าเขาจะไม่ออกคำสั่งใด ๆ ให้เป็นหัวหน้าเผด็จการในการดำเนินการเลือกตั้งซึ่งจะทำให้พรรค Pro-NCPO ได้รับประโยชน์ การประชุมผู้เลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นที่เมืองทองธานีในจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้มีผู้บริหารและบุคคลสำคัญของพรรค ได้แก่ ผู้นำเยาวชนปรีชาพลพงษ์พานิช คุณหญิงสุดารัตน์คีย์รพพลูผู้เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรค

โพสต์พรรคไทยกล่าวเมื่อวานนี้ว่าถึงเวลาแล้วที่ “คนที่สามารถทำงาน” ในการบริหารประเทศได้ “ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาผู้คนทุกข์ทรมานและตกอยู่ในภาระหนี้ ถึงเวลาแล้วที่จะอนุญาตให้พรรคการเมืองสามารถหาเงินไปทำธุรกิจได้ เราไม่ต้องการให้คนที่สามารถใช้จ่ายเงินได้ นายสุรรัตน์กล่าวในขณะที่กำลังประชุมกันที่จังหวัดศรีสะเกษ ความทุกข์ทรมานจากการท่องเที่ยว “เนื่องจากประเทศไม่ใช่ประชาธิปไตย ‘