การเคลื่อนที่ด้วยหยดน้ำมันและหยดน้ำขนาดเล็ก

การเคลื่อนที่ด้วยหยดน้ำมันและหยดน้ำขนาดเล็กที่ปราศจากแรงภายนอกในรูปแบบการควบคุมจะมีประโยชน์อย่างมากในการเก็บเกี่ยวน้ำและการวิเคราะห์ทางชีวการแพทย์ แต่มันไม่ง่ายอย่างที่เห็นหยดฝนอันเลื่อนลงบานหน้าต่างหยดในระดับไมโครเมตรมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากคู่ที่ใหญ่กว่าเช่นหยาดหยาดขนาดเล็กและน้ำหนักเบาของพวกมันหมายความว่าแรงดึงแรงโน้มถ่วงตามปกติ

ไม่มีนัยสำคัญในการเคลื่อนย้ายพวกมันมีความพยายามอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมละอองขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามการที่จะทำมันในลักษณะที่ควบคุมหรือย้ายหยดเดี่ยวไปยังทิศทางที่เฉพาะเจาะจงนั้นยังคงเป็นความท้าทายสำหรับนักวิทยาศาสตร์แรงที่ทำให้แมลงเดินบนผิวน้ำ แต่กลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมของทีมในการขนส่งหยดไมโครได้แรงบันดาลใจจากการกระทำของเส้นเลือดฝอยสังเกตในธรรมชาติ ในธรรมชาติแรงของเส้นเลือดฝอยมีความสำคัญในการขนส่งน้ำและสารอาหารในพืช แมลงเดินน้ำบางชนิดยังใช้แรงฝอยเพื่อเคลื่อนตัวเองออกจากด้านบนของผิวน้ำและฝั่ง